Το ΥΠΕΚΑ ανάρτησε στο Διαύγεια διευκρινιστική ΑΠΟΦΑΣΗ σχετικά με την επιλεξιμότητα των αντλιών θερμότητας για όσους επιθυμούν να τους αποκτήσουν κάνοντας χρήση των ευνοϊκών όρων του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»

Κατεβάστε εδώ το αρχείο