Νέους ορίζοντες στη αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους των κτηρίων ανοίγουν τα υλικά PCM με την πρωτοποριακή τους ιδιότητα να αποθηκευουν μεγάλα ποσά θερμότητας, την οποία εκπέμπουν αργότερα στο χώρο μετά την παύση της θερμανσής τους. Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στο φαινόμενο, της λανθάνουσας θερμότητας της θερμοκρασίας που αποθηκεύεται στο υλικό μετά το σημείο αλλαγής της φυσικής του κατάστασης.

Τα υλικά αυτά εμφανίζουν θερμοκρασία τήξεως μεταξύ των 23°C και 26°C, μεγάλη αποροφητικότητα θερμότητας ανα κυβικό μέτρο, υψηλή θερμική αγωγιμότητα, μικρή θερμική μεταβολή του όγκου, ομοιογένεια κατα την τήξη τους και πλήρως αναστρέψιμο κύκλο μεταβολών φυσικής κατάστασης, καθώς και υψηλή αντίσταση στην διάβρωση και την ανάφλεξη.

Στα κτίρια, το νέο αυτό υλικό τοποθείται με μικροκάψουλες στην οροφή και στους τοίχους. Καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας, η θερμότητα απορροφάται από το υλικό, μετατρέποντας το σε υγρό. Όταν ο χώρος σταματά να θερμαίνεται, είτε μέσω πτώσης της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της νύχτας η από μηχανικό αερισμό, το PCM "επαναφέρεται" στην προηγούμενη στερεά κατάσταση για την επόμενη ημέρα έτσι ώστε να μπορεί και πάλι να αρχίσει να απορροφά θερμότητα όσο θερμαίνεται ο χώρος.

Τα υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές συμπληρωματικά με τα διάφορα μηχανήματα κλιματισμού σε σχολικές τάξεις, γραφεία, καταστήματα, νοσοκομεία και άλλα πολυσύχναστα κτίρια.
πηγή buildnet.gr