Ερευνητική ομάδα του Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής (ΚΕ.Τ.Υ.Φ)* της Σ.Τ.ΕΦ συνέβαλε στη υλοποίηση καινοτόμου τεχνολογίας την περιοχή των εύκαμπτων φωτοβολταϊκών σε συνεργασία με ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε) με επικεφαλής τον Δρ. Στρατάκη Εμμανουήλ. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Κέντρου Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής είναι ο Δρ. Κυμάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολογίας.

Για πρώτη φορά παγκοσμίως αναπτύχθηκε μια μέθοδος για την απευθείας αναγωγή λεπτού υμενίου οξειδίου του γραφείου σε αγώγιμο υμένιο με ακτινοβόληση λέιζερ πάνω σε πλαστικό και εύκαμπτο υπόστρωμα, χωρίς την καταστροφή του, και την ενσωμάτωση του σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις ως το διάφανο ηλεκτρόδιο. Επιπροσθέτως, η εν λόγω τεχνική είναι συμβατή με τεχνολογίες μαζικής εκτύπωσης φωτοβολταϊκών σε ρολά με αρκετά χαμηλότερο κόστος από τις συμβατές τεχνολογίες πυριτίου, ενισχύοντας τις προοπτικές για την γρήγορη εμπορική αξιοποίηση των οργανικών φωτοβολταϊκών με κόστος μικρότερο του 0.5$/Wp. Η εργασία δημοσιεύτηκε στο Advanced Functional Materials, ένα από τα πιο έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη απήχησης 10,18.
Την αναφορά του Materials Views μπορείτε να τη δείτε εδώ ενώ το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να το δείτε εδώ

*Το Εργαστήριο «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής» (ΚΕ.Τ.Υ.Φ) δημιουργήθηκε το 2003 (με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι Κρήτης) και αποτελεί ένα διατμηματικό Εργαστήριο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι Κρήτης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του αφορούν την ανάπτυξη και μελέτη καινοτόμων τεχνολογικών υλικών και διατάξεων, τη διερεύνηση ιδιοτήτων υλικών και την ανάπτυξη και μελέτη φωτονικών συστημάτων.

Παράλληλα, υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο του Τ.Ε.Ι αφενός με θέσεις για πτυχιακές εργασίες και πρακτική άσκηση και αφετέρου με μαθήματα που ήδη υπάρχουν ή ετοιμάζονται για να ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών.