Την απλοποίηση, όπως ανέφερε του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ΄Οίκον", σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ, για να παρασχεθεί ρευστότητα ύψους 450 εκατ. ευρώ επιπλέον, προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης.

Η διορθωτική αυτή παρέμβαση αναμένεται να γίνει προκειμένου να απλοποιηθεί η πολύπλοκλη διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονομών κατ' Οίκον", το οποίο αφορά παρεμβάσεις ανακαίνισης κατοικιών, με σημείο αναφοράς την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων με μονώσεις, κουφώματα, λέβητες κτλ.).

Σημειώνεται, ότι όπως προκύπτουν και από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα 274.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που έχουν εκδοθεί, μέχρι σήμερα, υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας από το κτιριακό απόθεμα της Ελλάδας.

Με βάση τον ΚΕΝΑΚ τα κτίρια κατατάσσονται σε ενεργειακή κατηγορία ανάλογα με την κατανάλωση τους. Υπάρχουν εννέα (9) ενεργειακές κατηγορίες, από Α+ (πολύ μικρή κατανάλωση) έως Η (πολύ μεγάλη κατανάλωση). Τα αποτελέσματα των ΠΕΑ (έπειτα από δύο χρόνια λειτουργίας τους) έδειξε ότι ένα σημαντικό ποσοστό κτιρίων (27,2%) βρίσκεται στην χαμηλότερη ενεργειακή κλάση (Η).

 

Πλήθος ΠΕΑ ανά δεκαετία έτους κατασκευής των κτιρίων

Τα εκδοθέντα ΠΕΑ αφορούν κυρίως (σε ποσοστό 97,3%) κτίρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1950-2009. Το μεγάλο πλήθος ΠΕΑ της περιόδου 1970-1979 εξηγείται και από το γεγονός ότι εκδόθηκαν πολλά ΠΕΑ ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την ένταξη των κτιρίων στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον", η αρχική φάση του οποίου αφορούσε κτίρια που είχαν κατασκευαστεί έως το 1980.

Πλήθος ΠΕΑ ανά λόγο έκδοσης

Το μεγαλύτερο ποσοστό (63,2%) των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορά σε κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν. Ο μικρός αριθμός ΠΕΑ για νέα κτίρια αντανακλά τη μικρή οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Ετήσια κατανομή ΠΕΑ ανάλογα με το λόγο έκδοσης

Η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εκδοθέντων ΠΕΑ το έτος 2012 (211.475) σε σύγκριση με το έτος 2011 (62.525), οφείλεται στο γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2012, ξεκίνησε η απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ και για τις μισθώσεις των διαμερισμάτων. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός ΠΕΑ  (περίπου 20.000 ανά έτος) εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον".

Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά νομό

Όπως είναι αναμενόμενο τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί στη νομαρχία Αθηνών (32,12%), στο νομό Θεσσαλονίκης (12,69%), στη νομαρχία Πειραιώς (5,03%), στη νομαρχία ανατολικής Αττικής (4,60%).

Πλήθος ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία
Ένα σημαντικό ποσοστό κτιρίων (27,2%) βρίσκεται στην χαμηλότερη ενεργειακή κλάση (Η) και αφορά σε κτίρια χωρίς θερμομόνωση και με παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων (96,3%) υπολείπεται του κτιρίου "αναφοράς", το οποία υποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μεγάλο πλήθος ΠΕΑ εκδόθηκαν στο  πλαίσιο του Προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον", το οποίο αναφέρεται σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας μικρότερης ή ίσης της κατηγορίας Δ.

Πλήθος ΠΕΑ ανά χρήση κτιρίου

Οι χρήσεις μονοκατοικία, πολυκατοικία (κυρίως διαμερίσματα), γραφεία και
καταστήματα, καλύπτουν το 91,2% των χρήσεων ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ. Ειδικά η περίπτωση των διαμερισμάτων (πολυκατοικία) αφορά ποσοστό 69,3% των συνολικά εκδοθέντων ΠΕΑ.

Πλήθος ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων

Τα χρονικά διαστήματα έχουν επιλεγεί οριοθετώντας κάποιες ημερομηνίες ορόσημα. Συγκεκριμένα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 1980 καθιερώθηκε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης των κτιρίων, ενώ το 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ).

Τις περιόδους πριν την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης των Κτιρίων (έως το 1980) το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων (45,1%) είναι ενεργειακής κλάσης Η.

Την περίοδο ισχύος του Κανονισμού Θερμομόνωσης (1981-2010), τα κτίρια βελτιώνονται και κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κλάσεις Γ και Δ σε ποσοστό 61,7%.

Κατά την περίοδο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ (2011-2013), τα κτίρια κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κατηγορίες Β κα Γ (ποσοστό 73,06%).

Ωστόσο, στο διάστημα αυτό (δηλαδή μετά την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ), αναμενόταν τα κτίρια να κατατάσσονται σε κατηγορία Β και άνω. Εκτιμάται ότι τα κτίρια που κατατάσσονται σε μικρότερη κατηγορία έχουν αδειοδοτηθεί σε προγενέστερο διάστημα (χωρίς προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ) και η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο (2011-2012).

Μέση κατανάλωση και κατανάλωση με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ για τις συνηθέστερες χρήσεις κτιρίων ανά θερμική ζώνη (Α έως Δ)

Όπως προκύπτει από το διάγραμμα, οι μονοκατοικίες είναι οι περισσότερο ενεργοβόρες κατασκευές (σε σχέση με τις πολυκατοικίες ή τα διαμερίσματα), ενώ τα καταστήματα περισσότερο ενεργοβόρα από τα γραφεία.

Επίσης προκύπτει ότι το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι μεγάλο, ιδίως στην κλιματική ζώνη Δ. 

Σύμφωνα με το αποτυπωμένο κτιριακό απόθεμα (αφορά σε 31.062.000m2 για 274.000 κτίρια όλων των χρήσεων), η μέση υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας είναι 293 kWh/m2 ετησίως, ενώ, αν αυτά τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ θα κατανάλωναν κατά μέσο όρο 141 kWh/m2 ετησίως (ποσοστό εξοικονόμησης 48%).

Η συνολική υπολογιζόμενη καταναλισκόμενη ενέργεια είναι 9,11 GWh ετησίως, ενώ αν τα ίδια κτίρια ήταν κατασκευασμένα με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ η κατανάλωση θα ήταν αντίστοιχα 4,39 GWh ετησίως (ποσοστό εξοικονόμησης 48%).