Α+
Α
Β+
Β
Γ
Δ

Υπηρεσίες

Υποστήριξη Μηχανικών

Παροχή εξ αποστάσεως υποστήριξης προς συναδέλφους Μηχανικούς σε θέματα διεκπεραίωσης φακέλων.

Έκδοση Αδειών

Σύνταξη φακέλου έργου και διεκπεραίωση σχετικών διαδικασιών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Ολοκλήρωση φακέλων για τακτοποίηση - ρύθμιση - νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων.

Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Αναλαμβάνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη της κατοικίας, του γραφείου ή του καταστήματός σας.

Στατικές Μελέτες

Εκπόνηση στατικών μελετών που εκπληρώνουν τις απαιτήσεις ασφαλείας των σύγχρονων κανονισμών.

Μηχανολογικές Μελέτες

Εκπόνηση μηχανολογικών μελετών σε τομείς όπως κλιματισμός, εξαερισμός, πυρασφάλεια κ.ά.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Υποβολή και διαχείριση έργων στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών e-Άδειες.

Ψηφιοποίηση

Συμμετέχουμε σε ένα μεγαλεπήβολο έργο ψηφιοποίησης αρχείων Πολεοδομιών και άλλων υπηρεσιών.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού.