Η εξοικονόμηση ενέργειας μετά από επεμβάσεις σε ένα κτίριο μπορούν να υπολογιστούν και ενδεικτικά είναι:

• 30-40% με θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων
• 10-30% με τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα καλοριφέρ
•  20%    με αντικατάσταση του παλαιού λέβητα
• 10-20% με θερμομόνωση δαπέδου κτιρίου
• 10-20% με αλλαγή κουφωμάτων
• 10-30%   με μόνωση οροφής
• 50-70% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό χρήσης.