Στο πλαίσιο του μαθήματος Σύγχρονη Αρχιτεκτονική σε Παλιά Κτίρια και Ιστορικά Σύνολα του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Επαναχρήσεις Κτιρίων και συνόλων” του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί την διαδικτυακή ημερίδα “Ίχνη και Μνήμες” το Σάββατο 18/11/2023 στις 10:00 [UTC+3]

Πρόγραμμα

10:00-10:15 Έναρξη της ημερίδας
10:15-10:30 Εισαγωγή
Συνεδρίαση 1: Ίχνη
10:30-11:00 Charbel Maskineh, Lebanese University
“Palimpsest. The Trace as Genetic Code among Architecture and Urban Culture”
11:00-11:30 Φοίβη Γιαννίση, ΠΘ
“Bones and Words”
11:30-11:45 Ερωτήσεις
11:45-12:00 Διάλειμμα
Συνεδρίαση 2: Μνήμες
12:00-12:30 Πέτρος Φωκαίδης, ΠΘ
“Architectural Politics of Memory in Post/Colonial Cyprus”
12:30-13:00 Raluca Manilou, TU Iasi
“The Unbearable Lightness of Dissonant Heritage”
13:00-13:15 Ερωτήσεις
13:15-14:00 Διάλειμμα
Συνεδρίαση 3: Η Τέχνη του Συλλεγειν
14:00-14:30 Luca Galofaro, UniCam
“Montaging Traces”
14:30-15:00 Jeff Vanderpool, CYA
“Surface Traces: The Photography of Record and Memory”
15:00-15:15 Ερωτήσεις
15:15-15:30 Διάλειμμα
15:30-16:00 Συμπεράσματα και συζήτηση με τους φοιτητές

Συντονιστής: Micocci Fabiano, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΘ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικων Π.Θ
Επαναχρήσεις κτιρίων και συνόλων

Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πεδίο Άρεως, 38334, ΒΟΛΟΣ,
τηλ.: 24210 74242
url: http://www.arch.uth.gr/reuse-master/