ΗΕλλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης (73,3%) στην Ευρώπη, αν και τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. «Πρωταθλήτρια» στην αγορά κατοικίας αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη για το 2022.

Το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικιών μονοπώλησε η αγορά δική τους στέγης την περσινή χρονιά, όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της RE/MAX Ελλάς. Ειδικότερα σχεδόν το σύνολο των πωληθέντων ακινήτων, 90,2%, αφορά κατοικίες, ενώ μονοφήφια ποσοστά καταγράφει η αγορά σε οικόπεδα-αγροτεμάχια (4,7%) και σε επαγγελματικά ακίνητα, 5,1%, (γραφεία - καταστήματα). Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αγοραστές προτιμούν εκείνα που είναι ηλικίας άνω των 20 ετών για να επιτύχουν καλύτερες τιμές.

Λίγο χαμηλότερο ήταν το ποσοστό αγοράς κατοικίας στην Αττική, 87,3%, ενώ αντίστοιχα στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν εμφανώς μειωμένο 68,5%.

Συνολικά από την ανάλυση των στοιχείων των αγοραπωλησιών προκύπτει ότι περισσότερα από επτά στα 10 ακίνητα που πωλήθηκαν στην Ελλάδα το περασμένο έτος αφορούσαν διαμερίσματα, μονοκατοικίες ή μεζονέτες και τα υπόλοιπα επαγγελματικά ακίνητα, οικόπεδα και αγροτεμάχια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχεία που δείχνουν, όχι μόνο για το είδος αλλά και για την παλαιότητα των ακινήτων που επέλεξαν οι αγοραστές το 2022 πανελλαδικά. Το 70% εκείνων που προτίμησαν να αγοράσουν κατοικία, επέλεξαν να είναι ηλικίας άνω των 20 ετών, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με αντίστοιχα νεότερα ακίνητα και μελλοντικές υπεραξίες.

 

Κατανομή πωληθέντων ακινήτων βάσει είδους ακινήτου

Σύμφωνα με την αναλυτική κατανομή των πωληθέντων ακινήτων πανελλαδικά ως προς το είδος του ακινήτου, 75 στα 100 ακίνητα (75,3%) που πωλήθηκαν στο σύνολο της επικράτειας αφορούσαν κατοικίες (διαμερίσματα/ μονοκατοικίες/μεζονέτες), ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια καθώς και τα επαγγελματικά ακίνητα είχαν πολύ μικρότερο μερίδιο της τάξεως του 19,5% και 5,2% αντίστοιχα.  

Στην Αττική, το 87,3% των πωληθέντων ακινήτων ήταν κατοικίες. Τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κάλυψαν το 7,5% του συνόλου των αγοραπωλησιών, ενώ 5,2% ήταν το ποσοστό για τα επαγγελματικά ακίνητα.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής & Θεσσαλονίκης), στην κορυφή των προτιμήσεων βρέθηκαν οι κατοικίες σε ποσοστό 68,5%, ενώ τα οικόπεδα-αγροτεμάχια κινήθηκαν στο 26,3% επί των συνολικών αγοραπωλησιών και μόλις στο 5,2% τα επαγγελματικά ακίνητα.

 

Κατανομή πωληθέντων ακινήτων βάσει ηλικίας ακινήτου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ηλικιακή κατανομή των πωληθέντων ακινήτων. Εστιάζοντας στα οικιστικά ακίνητα, δεδομένου ότι συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά πώλησης σε όλη τη χώρα, προκύπτει ότι συνεχίζεται η τάση των προηγουμένων ετών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε παλαιές κατοικίες ηλικίας κατασκευής άνω των 20 ετών σε ποσοστό 73,6%, ενώ τα νεόδμητα και μέχρι 5ετίας άγγιξαν το 7,8%. Οι ενδιάμεσες ηλικιακές κατηγορίες ακινήτων, δηλαδή από 11 έως 15 έτη, συγκέντρωσαν συνολικά το ενδιαφέρον του 7,7% των τελικών αγοραστών, ενώ από 6 έως 10 έτη μόλις το 3,1%.

Στην Αττική, το 80,3% των ακινήτων που πωλήθηκαν ήταν παλαιά άνω της 20ετίας σε αντίθεση με τα νεόδμητα και τα νέα (έως πενταετίας) που κάλυψαν μόλις το 6% επί των συνολικών αγοραπωλησιών.

Αντίστοιχη είναι και η τάση που αντανακλάται στις αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη: τα μεγαλύτερα ποσοστά προτίμησης συναντώνται στα ακίνητα ηλικίας άνω των 20 ετών σε ποσοστό 74,1% ενώ στον αντίποδα βρίσκονται τα νεόδμητα ηλικίας έως 5 ετών που κινήθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με το 2021 (6%) καλύπτοντας το 7,8% των συνολικών αγοραπωλησιών..

Στις περιοχές της υπόλοιπης Ελλάδας (εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης), το 71,7% των αγοραστών προτίμησε παλαιές κατοικίες (άνω των 20 ετών) και σε ποσοστό 9,1% κατοικίες ηλικίας από 16 έως 20 ετών. Νεόδμητα ακίνητα ηλικίας έως 5ετών επελέγησαν από το 8,3% των αγοραστών προσεγγίζοντας ουσιαστικά τα επίπεδα του 2020 (7%).

 

ΠΗΓΗ