Ρυθμίσεις που εφόσον τελικώς εφαρμοστούν σηματοδοτούν την αρχή του τέλους για μια σειρά από τέλη και χρεώσεις υπέρ τρίτων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο αλλαγών για την αγορά ηλεκτρισμού που παρουσίασε η ΡΑΕ.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν τόσο στο κομμάτι της διάρθρωσης των τιμολογίων, όπου η ανεξάρτητη αρχή ουσιαστικά καταργεί τις κλιμακωτές χρεώσεις όσο και στην ουσία των χρεώσεων κυρίως εκείνων που δεν αφορούν την ενέργεια αλλά είναι φόροι ή τέλη υπέρ τρίτων.

Αν και όλες οι αλλαγές διαφοροποιούν ριζικά το σκηνικό, εφόσον τελικά υιοθετηθεί η πρόταση να μη συνιστά αιτία διακοπής της ηλεκτροδότησης η μη πληρωμή των τελών υπέρ τρίτων, τότε ανοίγει η πόρτα για την πραγματική ελάφρυνση των λογαριασμών του ρεύματος. Θυμίζουμε ότι ειδικά μετά το χαράτσι για τα ακίνητα και τη σχετική νομολογία που δημιουργήθηκε από τις δικαστικές απόφασεις που εκδόθηκαν μετά από προσφυγές εναντίον του ΕΕΤΗΔΕ, ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τη ΔΕΗ να μην προχωρά σε διακοπή της ηλεκτροδότησης εφόσον κάποιος πελάτης της εξοφλήσει το ρεύμα αλλά αφήσει απλήρωτες τις υπόλοιπες χρεώσεις.

Έτσι λοιπόν η ΡΑΕ προτείνει την πλήρη απεμπλοκή των δραστηριοτήτων προμήθειας από την είσπραξη των τελών υπέρ τρίτων (δημοτικός φόρος, δημοτικά τέλη, ΕΕΤΗΔΕ, τέλος ΕΡΤ, ΔΕΤΕ, κ.α.). «Η μη καταβολή των σχετικών πληρωμών υπέρ τρίτων από τους πελάτες δεν πρέπει να συνδέεται με απειλή διακοπής ηλεκτροδότησης, εφ’ όσον ο πελάτης είναι συνεπής με τις συμβατικές του υποχρεώσεις προς τον προμηθευτή της επιλογής του και δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές σχετικά με το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα ως άνω τέλη δεν συνδέονται με την παροχή της υπηρεσίας αυτής (δηλ. της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας)» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΡΑΕ στην πρότασή της.

Κατάργηση κλιμάκων

Παράλληλα η ΡΑΕ προκειμένου να αρθούν οι σταυροειδείς επιδοτήσεις και τα τιμολόγια να είναι κοστοβαρή εισηγείται την κατάργηση των κλιμάκων (ενσωμάτωση του 0-800 στις επόμενες κλίμακες. Προτείνεται η δημιουργία μόνο 2 βασικών κατηγοριών κατανάλωσης η πρώτη με ενιαία χρέωση για όλες τις ώρες και η δεύτερη με ζωνική χρέωση (μέρας και νύχτας). Επίσης προτείνεται να μειωθούν οι κατηγορίες χρεώσεων από 13 σε 4 (υψηλή, μέση, χαμηλή τάση οικιακοί, χαμηλή τάση λοιποί). Τέλος προτείνεται να να διευρυνθούν τα όρια εφαρμογής του ΚΟΤ (κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο) και να απλουστευτεί η ένταξη σε αυτό.

Τέλος σε σχέση με τα τιμολόγια χρεώσεων δικτύου και συστήματος προτείνεται να υιοθετηθεί μοντέλο υπολογισμού και σύγκριση των υφιστάμενων χρεώσεων με άλλες χώρες με στόχο τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμολογίων των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Τέλος προτείνεται η μείωση της εξαντλητικής φορολόγησης που εφαρμόζεται σήμερα (ΕΦΚ στο φυσικό αέριο ως πρώτη ύλη σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, ΕΦΚ στο πετρέλαιο που χρησιμοποιείται στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα νησιά, ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα).

πηγή energypress.gr

 

Διαδώστε το