Στην Ελλάδα ακόμη δεν υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός που να προσδιορίζει την οικονομική αξία του κάθε ακινήτου, τόσο για την εφαρμογή μίας διαφανούς, αντικειμενική, δίκαιης φορολόγησης της περιουσίας όσο και για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.

«Το κτηματολόγιο ως ουδέτερος φορέας καταγραφής ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αποβλέπει στον ακριβή και φερέγγυό τρόπο αποτύπωσης των χαρακτηριστικών των ακινήτων» αναφέρει στο Βήμα ο προϊστάμενος της διεύθυνσης γεωχωρικών πληροφοριών του ελληνικού κτηματολογίου κύριος Παναγιώτης Λολώνης.

Και ως τέτοιος φορέας ας έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει την διαδικασία εκτίμησης της αξίας των ακινήτων όλης της χώρας, αν και όσες προσπάθειες έγιναν μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει, κυρίως εξαιτίας της συναρμοδιότητας πολλών υπουργείων και υπηρεσιών που εμπλέκονται - όπως, το υπουργείο οικονομικών με τις αντικειμενικές αξίες και την φορολόγηση, το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας με τις πολεοδομικές και βασικές ρυθμίσεις, το υπουργείο Δικαιοσύνης με τα υποθηκοφυλακεία, το υπουργείο εσωτερικών κλπ.

Οι νέες δυνατότητες

Η δυνατότητα δίνεται σήμερα, μέσω της INSΡIRE, την οποία δημιούργησε και λειτουργεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο για να εκπληρώσει μία από τις υποχρεώσεις της χώρας μας, βάση της σχετικής οδηγίας για την υποδομή χωρικών πληροφοριών της ΕΕ, ήδη παρέχεται πρόσβαση στα κτηματολογικά διαγράμματα και σε πολλά αντικειμενικά στοιχεία που προσδιορίζουν την αξία των ακινήτων, δηλαδή την θέση, τα όρια, τις διαστάσεις τους, σε γειτνιάζοντα στοιχεία κλπ.

Το επόμενο διάστημα μπορεί να εισαχθούν και άλλες δυνατότητες, όπως η διάθεση ορθοφωτοχαρτών (όχι μόνο για ανάγνωση όπως σήμερα), καθώς και νέα δεδομένα στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία του ανάγλυφου εδάφους, το οδικό και υδρογραφικό δίκτυο της χώρας, ο αιγιαλός, οι διευθύνσεις των ακινήτων, τα τοπωνύμια, οι προστατευόμενες ζώνες, τα διοικητικά όρια, οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες, οι χρήσεις γης.

Ώρα αναβάθμισης

Έτσι δεν αργεί η αναβάθμιση του INSPIRE να πάει σε μία hi tech πλατφόρμα, η οποία θα έχει τη δυνατότητα με τη χρήση των γεωτεμαχίων ως σημείο αναφοράς να μπορεί να υποστηρίξει τον υπολογισμό, σε πιο ορθή βάση, των αντικειμενικών αξιών.

Άλλωστε το κτηματολόγιο ήδη καταγράφει τον πυρήνα των δεδομένων που παίζουν ρόλο στην αξία ενός ακινήτου όπως είναι τα γεωμετρικά και τα θεματικά στοιχεία του, αλλά και επικουρικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά θέσης.

«Και το ελληνικό κτηματολόγιο και υποδομές του σε δεδομένα και υπηρεσίες έχουν δυνατότητα να συνεισφέρουν στον τομέα της εκτίμησης αξιών των ακινήτων. Μέχρι στιγμής η δυνατότητα αυτή δεν έχει αξιοποιηθεί δεόντως.

Με το πέρασμα του χρόνου όμως και την ωρίμανση των καταστάσεων αυτή εικόνα αντιστρέφεται ώστε να καταστεί δυνατό να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση της πολύτιμης αυτής υποδομής της χώρας», σημειώνει στο Βήμα, ο κύριος Λολώνης.

Η αξία συγκεντρώνει και αντανακλά την όποια θετική ή αρνητική συμβολή των χαρακτηριστικών ενός ακινήτου σε ένα μόνο νούμερο, και καθιστά έτσι, δυνατή την σύγκριση του με άλλα κινητά ή με άλλα αγαθά και την συναλλαγή του.

Ένα εργαλείο εκτίμησης ακινήτων είναι χρήσιμο στις αγοροπωλησίες ακινήτων, στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, στις υποθήκες, στα επενδυτικά πλάνα, αλλά και στην εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής.

Γεωργία Καλαντζή

 

ΠΗΓΗ