Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2021

Posted in Blog

civilengireeΜε την εγκύκλιο 89943/2021 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνεται πως αναπροσαρμόζεται η τιμή συντελεστή (τκ) για το έτος 2021. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει :

"Σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2021, ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β΄2724) έχει τιμή (τκ) = 1, 199"

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

 

 

 

 

Χαμόγελο του Παιδιού

banner bottom

Η Εφαρμογή

banner bottom

Φόρμα Επικοινωνίας