Ο σύλλογος Ελλήνων  πολεοδόμων και χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ), μας ενημερώνει ότι το διεθνές εργαστήριο νέων πολεοδόμων – χωροτακτών του ECTP – CEU «Young Planners Workshop 2021 θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2021 στην Αθήνα στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ECTP-CEU που θα φιλοξενήσει ο ΣΕΠΟΧ.

Περισσότερα:  http://ectp-ceu.eu/images/YP-2021/ECTP_Young_Planners_2021-_Presentation_032021.pdf

ΠΗΓΗ