Το Πυροσβεστικό Σώμα, στο πλαίσιο ενημέρωσης των εργοδοτών, των πολιτών, των αρμόδιων κατά νόμο μηχανικών, καθώς και των τεχνικών ασφαλείας σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, προέβη στην 3η ηλεκτρονική έκδοση της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.

Η εν λόγω ηλεκτρονική έκδοση, περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

  • την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας ανά χρήση κτιρίου ή εγκατάσταση,
  • απλουστεύσεις διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας ανά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας,
  • χρήσιμα έγγραφα, όπως εγκύκλιες Διαταγές Α.Π.Σ, έντυπα μελετών πυροπροστασίας, ώρες εισόδου κοινού στα Γραφεία Πυρασφάλειας, διατάξεις διοικητικής διαδικασίας κλπ
  • και το διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας.

Μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική έκδοση ΕΔΩ.

ΠΗΓΗ