Ομόφωνη απόφαση ΔΣ ΚΕΔΕ: πάρτε πίσω το πολεοδομικό νομοσχέδιο

Posted in Blog

yakiΜε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ θα ζητηθεί από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ η απόσυρση του Ν/Σ που αφορά την πολεοδομική και χωροταξική νομοθεσία. Ο λόγος είναι ότι δεν ελήφθησαν υπόψιν οι θέσεις της Αυτοδιοίκησης, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου. Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, «Μας προβληματίζει το γεγονός ότι οι προτάσεις μας δεν ελήφθησαν ουδόλως υπόψη των συντακτών του νομοσχεδίου, παρά τις παρεμβάσεις και τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις της ηγεσίας του Υπουργείου με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Χωροταξίας Υποδομών και Δικτύων της ΚΕΔΕ, Κώστα Κουκοδήμο».

Το νομοσχέδιο μετατοπίζει προβλήματα

To θέμα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ στην οποία συμμετείχαν και οι πρόεδροι των ΠΕΔ. Για το πολεοδομικό νομοσχέδιο ο κ. Παπαστεργίου, υπογράμμισε επιίσης, ότι «Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν ουσιαστικό ρόλο οι Δήμοι σε ζητήματα που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό των περιοχών μας. Το υφιστάμενο κείμενο μετατοπίζει προβλήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στο μέλλον και αυτός είναι ο λόγος που η ΚΕΔΕ ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε και όχι να παραγοντίσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά

Σε αυστηρό πλαίσιο κριτικής οι παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ για το πολεοδομικό νομοσχέδιο

 Στην αιχμή της κριτικής, η κατάργηση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης, για την οποία  τονίζεται, ότι «θα πρέπει να μην ισχύσει ή να ισχύσει για 20 έτη αντί για 2» αλλά και  τα δημοτικά οδικά δίκτυα

Οι θέσεις της ΚΕΔΕ επί του πολεοδομικού νομοσχεδίου

Ειδικότερα των σύνολο των παρατηρήσεων της ΚΕΔΕ  αφορούν στα εξής:

Άρθρο 4 Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας

Υπερβολικά μεγάλο το συμβούλιο με πολύ μικρή αναλογική φωνή και αντιπροσώπευση από τους ΟΤΑ ή την ΚΕΔΕ που είναι αυτοί που τελικά θα δεχθούν, στην εδαφική τους έκταση, την εφαρμογή χωροταξικών πολιτικών.

* Άρθρο 7 Ειδικά Χωροταξικά πλαίσια & Άρθρο 8 Περιφερειακά Χωροταξικά πλαίσια

Α) Θεσμοθετούνται με ΚΥΑ (παρ. 3α) και ως τέτοια ελέγχεται η συμβατότητά τους με τις αποφάσεις του Στ.Ε. που επανειλημμένα έχουν καταδείξει ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός λόγω της σπουδαιότητάς του οφείλει να εγκρίνεται με Π.Δ.

Β) δεν γίνεται αναφορά για το ποιος και με βάση ποια διαδικασία κρίνει αν οι τροποποιήσεις των ειδικών Χωροταξικών πλαισίων είναι ήσσονος σημασίας  Γενικά στα ΕΧΠ και ΠΧΠ: Η συμμετοχή των ΟΤΑ είναι σχεδόν μηδενική ενώ υποκρύπτουν εφαρμογή μεγάλων τομών (πχ παρ. 9α) να αντιμετωπιστούν ζητήματα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρμογή προγραμμάτων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διασυνοριακού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα). Π.Χ. Διαχείριση Μεταναστευτικών ροών, ΑΠΕ, Απορριμμάτων κλπ. χωρίς την συμμετοχή και φωνή των ΟΤΑ Α και Β βαθμού με ΟΡΑΤΟ κίνδυνο την αλλοίωση του χαρακτήρα της κάθε περιοχής στον βωμό ενός ευρωπαϊκού ή διεθνούς πλαισίου διαχείρισης του χώρου. Γενικά για ΤΧΣ: Τα ΤΧΣ εγκρίνονται με ΠΔ και ελέγχεται από την Περιφέρεια η εφαρμογή τους καθώς και η αναγκαιότητα προσαρμογής τους με βάση τις κατευθύνσεις Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (που έχουν εγκριθεί με υπουργική απόφαση). ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΣΤΕΡΕΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ και ουσιαστικά μια υπουργική απόφαση εξωθεί την έκδοση τροποποιητικού Π. Δ.

Άρθρο 11 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια

Τα ΕΠΣ ουσιαστικά είναι σχέδια fast track που μπορούν να ξεκινήσουν από τον καθένα που το επιθυμεί (είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό φορέα) (παρ. 3α) χωρίς κανένα περιορισμό αρκεί καιΜΟΝΟ να μπορούν να ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ του προτεινόμενου ΕΠΣ (παρ. 2α).

Άρθρο 12 Οριοθέτηση Οικισμών

Η παρ. 2 ουσιαστικά εξομοιώνει τους οικισμούς προ του 23 με τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.

Το όριο προσδιορίζεται κρίνοντας από την δόμηση και χωρίς να εξετάζεται η νομιμότητα των δομημένων κτισμάτων. Έτσι ουσιαστικά νομιμοποιούνται ως οικισμοί όλες οι οικιστικές συγκεντρώσεις (νόμιμων και αυθαιρέτων)

Άρθρο 13 Ρυμοτομικά Σχέδια Εφαρμογής

Τα ρυμοτομικά σχέδια δεν εγκρίνονται με ΠΔ αλλά με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης διοίκησης (4γ) * *

Άρθρο 14 Χαρακτηρισμός Δημοτικών Οδών

Καταργούνται οι αγροτικές οδοί και ΟΛΕΣ γίνονται Δημοτικές (εκτός τις Επαρχιακές και Εθνικές) .Για υφιστάμενο δρόμο η κατηγοριοποίηση σε Α ή Β κατηγορίας είναι άδικη. Δεν διακρίνεται ο δρόμος Α από τον δρόμο Β και πως μπορεί να τροποποιηθεί η κατηγοριοποίησή τους. Με δεδομένο ότι υπάρχει αεροφωτογραφική κάλυψη για όλη την Ελλάδα κρίνεται σκόπιμο ο ορισμός ημερομηνίας (πχ αεροφωτογραφίες έτους 2007-2009 του Κτηματολογίου) για την αναγνώριση οδού. Απόφαση 293η /11-06-2020 ΚΕΔΕ -► Γίνεται διακριτός διαχωρισμός κατηγοριοποίησης και αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των Δημοτικών οδών.

Άρθρο 6: Δομή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού

Αναφέρονται πολύ γενικά πράγματα, με πολλές δεσμεύσεις για την εφαρμογή και προσαρμογή με Ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγράμματα. Στο άρθρο 19 παρ 3 περιγράφει ως καταλυτικό χρόνο για την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού  τις 31/3/2021. Είναι πολύ σύντομο και δεν προσδιορίζεται η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Άρθρο 27 Εκτός σχεδίου δόμηση

Προκειμένου να τονωθεί ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει η εκτός σχεδίου δόμηση να τονωθεί επιπλέον για κτίσματα κατοικίας και αγροτουρισμού και να συνδεθεί επιπλέον και με τα μητρώα τοπικών παραγωγών αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων. Η απομείωση της δόμησης ουσιαστικά θα οδηγήσει σε νέες γενιές αυθαιρέτων.

Άρθρο 32 Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης  (Π.Ο.Τ.Α)

Στην παρ 1β Θεωρείται πολύ θετικό καθότι μεγάλες εκτάσεις κατά κανόνα λόγω γεωμορφολογίας και τεχνικών έργων διαιρείται σε υποτμήματα. Η ενιαία αντιμετώπιση είναι πολύ σωστή.Το ΜΕΓΕΘΟΣ της ΠΟΤΑ αντί για 800 στρέμματα πρέπει να ρυθμιστεί στα 500 στρέμματα που συμφωνεί με το μέσο μέγεθος μεγάλων ιδιοκτησιών στην Ελλάδα.Ως ΠΟΤΑ να μπορούν να χαρακτηριστούν αυτοδίκαια όλοι οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί και εφόσον συντρέχουν λοιπές προϋποθέσεις να μπορούν να λειτουργήσουν με χρήση κατοικίας και εγκαταστάσεις υποστήριξης και Πολεοδομικού Κέντρου. Στο εδάφιο γ. του Άρθρου 9 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ δεν προσμετρά στο μέγεθος των ιδιοκτησιών δρόμους και ρέματα. Αν μεν ο δρόμος είναι δημόσιος έχει καλώς αν είναι όμως ιδιωτικός υπάρχει θέμα γιατί αυτός που τον διάνοιξε μπορεί να τον καταργήσει. Τα ρέματα εντός ιδιοκτησίας αποτελούν κατ’ αρχήν ιδιωτική κτήση. Μόνο οι ποταμοί όπου ρέει αενάως το νερό είναι αυτοδίκαια δημόσια κτήση.

Υπάρχει ιδιαίτερη πριμοδότηση, για εγκαταστάσεις με γήπεδα γκολφ. Θα μπορούσε να ισχύει η ίδια πριμοδότηση και για πεδία ιππασίας ή για πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού κλπ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 Σελ 49 και ειδικότερα στην παρ δδ της σελίδας 50 θα πρέπει να προστεθεί ότι οι εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού θα πρέπει να είναι ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ εφόσον έχουν τον όποιο θεματικό χαρακτήρα. (NA ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΑΔΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ). Έτσι, δεν θα αποκλειστεί ο μηχανοκίνητος τουρισμός- αθλητισμός (πίστα F1 ή moto gt ή cross), ο αναρριχητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γευσιγνωστικός τουρισμός, ο οινοτουρισμός κλπ

Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις

Με δεδομένη την οικονομική κρίση και την κρίση του covid-19 η παρ.1 θα πρέπει να μην ισχύει ή να ισχύσει για 20 έτη αντί για 2. Αλλιώς οδηγεί σε δήμευση ή άρον άρον εκποίηση της ιδιοκτησίας των μικροϊδιοκτητών που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δομήσουν ΑΜΕΣΑ. Φυσικά να μην ξεχνάμε ότι έτσι μπορεί να ξεκινήσει και η επόμενη γενιά αυθαιρέτων είτε από θρασείς είτε από απογοητευμένους πολίτες. Στην παρ. 4 ουσιαστικά δεσμεύονται οι ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ κλπ. και δεν μπορεί να γίνει καμία οικοδόμηση αν δεν ολοκληρωθεί το πολεοδομικό σχέδιο ή αν η οικοδόμηση δεν εντάσσεται στα πλαίσια στρατηγικής επένδυσης του ν.4608/19. Έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος βιοτέχνης ή βιομήχανος θα αποφύγει να επενδύσει σε γη που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Βιομηχανική ή βιοτεχνική και θα προτιμήσει μια περιοχή στην οποία δεν υφίστανται ΑΜΕΣΑ προϋποθέσεις.

 Άρθρο 41 Αρμοδιότητες Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.ΣΑ)

Θα έπρεπε το ΚΕΣΑ αφενός να επιλαμβάνεται στην εφαρμογή και στην συμβατότητα της επικείμενης δόμησης με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί από τις εγκεκριμένες μελέτες μορφολογικών χαρακτηριστικών κτιριακού αποθέματος και αφετέρου να μεριμνήσει για την επέκταση και ολοκλήρωση των μελετών αυτών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Άρθρο 44: Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Αδεια ή Εγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Να ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ:Εγκαταστάσεις ύδρευσης και μονάδων αφαλάτωσης σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους

 

ΠΗΓΗ

 

 

Χαμόγελο του Παιδιού

banner bottom

Η Εφαρμογή

banner bottom

Φόρμα Επικοινωνίας