Ο ήλιος αποτελεί πηγή ζωτικής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα λόγω του εύκρατου κλίματος της, είναι διαθέσιμη δωρεάν κάθε μέρα, έτοιμη να καλύψει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και ζεστό νερό κάθε κτιρίου με μηδενικό κόστος και χωρίς βλαβερές εκπομπές για το περιβάλλον.

Η ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμβάλλει αποφασιστικά στην κατασκευή αποδοτικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμές πηγές ενέργειας με μηδενικές εκπομπές προς το περιβάλλον.

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα για να είναι αποδοτικό και ως προς το κόστος κτήσης του, πρέπει να καλύπτει ένα μέρος και όχι το σύνολο των αναγκών θέρμανσης. Κατά συνέπεια χρειάζεται συμπλήρωση από ένα άλλο σύστημα θέρμανσης.

Ως συμπληρωματική πηγή μπορείτε να επιλέξετε μια αντλία θερμότητας. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει ήδη εγκατεστημένος λέβητας, τότε μπορεί αυτός κάλιστα να παίξει το ρόλο της συμπληρωματικής πηγής.

Από τον Ιανουάριο του 2010 η Ελλάδα δέχθηκε την ευρωπαϊκή οδηγία για ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/CE). Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα επιτρέψουν τη σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ευνοώντας τη χρήση ανανεώσιμών πηγών ενέργειας. Ένας άλλος θετικός παράγοντας που αυξάνει το ποσό εξοικονόμησης σε όρους ενεργειακής κατανάλωσης μακροπρόθεσμα είναι οτι διαμερίσματά και σπίτια με υψηλότερη βεβαιωμένη κλάση ενεργειακής απόδοσης θα έχουν υψηλότερη απόδοση όταν πρόκειται να πωληθούν ή να ενοικιαστούν.

Αρχή της ηλιοθερμίας

Η αρχή της ηλιοθερμίας είναι βασικά απλή, αλλά το να σχεδιάσει κανείς ένα ηλιοθερμικό σύστημα, το οποίο να απορροφά αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια και να τη μετατρέπει σε θέρμανση και ζεστό νερό, απαιτεί προηγμένη τεχνολογία.

Η λειτουργία ενός ηλιοθερμικού συστήματος βασίζεται στο ότι ο συλλέκτης μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα. Αυτή η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, υποβοήθηση θέρμανσης, θέρμανση πισίνας ή σε θερμικές διεργασίες

Με τη χρήση ενός ηλιοθερμικού συστήματος μπορείτε να :

  • ·         Μειώσετε μέχρι και 60% το κόστος από την ήδη υπάρχουσα θέρμανσης σας
  • ·         Καλύψετε τις ανάγκες σας σε ζεστό νερό χρήσης.

πηγή zeon.com.gr