Έτος ανακύκλωσης θα είναι το 2013 για τον Δήμο Ιωαννιτών. Ο δήμος ξεκινά τα πρώτα βήματα με την ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο γίνεται σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, για να ακολουθήσει τους επόμενους μήνες το πλήρες πρόγραμμα που έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Ήδη στο εργοτάξιο έφτασαν οι πρώτοι τριακόσιοι κάδοι για ανακυκλώσιμα υλικά οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε καίρια σημεία της πόλης. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα φτάσει ένα απορριμματοφόρο και παράλληλα σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωση θα ξεκινήσει πρόγραμμα ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

Βάση της συμφωνίας που έχει κάνει ο Δήμος Ιωαννιτών, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης αναλαμβάνει και το κόστος διαλογής στο ΚΔΑΥ.

Στόχος είναι με το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται άμεσα, να εξοικειωθούν οι πολίτες με την ανακύκλωση, να εμπεδωθεί η αξία και η σημασία της ώστε να είναι πλήρως ώριμες οι συνθήκες για την υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος που θα ξεκινήσει ο Δήμος, μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ.

Πηγή:localit