Ένα εντυπωσιακό στοιχείο αποκαλύφθηκε χθες στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις συγχωνεύσεις φορέων και οργανισμών του δημοσίου.
Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μόνο οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι 1.504 στην Ελλάδα ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει περί τους 300 και η Σουηδία περί τους 400.

Το δημόσιο λειτουργεί σε 34.500 κτίρια ανά την Ελλάδα ενώ με βάση ανάλυση της Eurostat του 2011, η Ελλάδα δαπανά το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της ΕΕ ποσοστό του ΑΕΠ στις δαπάνες που κατηγοριοποιούνται ως δαπάνες για την «Οργάνωση και Λειτουργία του κράτους»: 11,1% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 6,5%.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις μειώσεις μισθωμάτων τα ενοίκια που πλήρωνε το Δημόσιο για κτίρια ιδιωτών ξεπερνούσαν τα 130 εκατ. και σιγά - σιγά μειώνονται γύρω στα 60 εκατ.Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συγχωνεύσει ή να καταργήσει περίπου 1.700 φορείς και οργανισμούς του δημοσίου μέχρι την άνοιξη.
πηγή ered.gr