Περισσότερα από επτά στα δέκα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν δικαστικές διώξεις για τη μη προώθηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτήρια, τα οποία αντιστοιχούν στο 25% των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στην Ευρώπη ως το 2020.

Σύμφωνα με πληροφορίες του euractiv, πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν ότι 19 κράτη μέλη δεν καλύπτουν την ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων (Energy Performance of Buildings Directive-EPBD), η οποία υιοθετήθηκε το 2002 και επαναδιατυπώθηκε το 2010, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν οικονομικές κυρώσεις από τις Βρυξέλλες.

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα κτήρια θεωρείται αναγκαία για την επίτευξη του συνολικού στόχου, καθώς κατοικίες και εμπορικά κτήρια αντιστοιχούν στο 32% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και στο 30% των “ενεργειακών” εκπομπών CO2 σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (International Energy Agency -IEA).

Το 2010, τα νοικοκυριά ήταν υπεύθυνα για το 25% των ενεργειακών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη.Μέχρι στιγμής μόνο εννέα από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν ανακοινώσει κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων σε συμφωνία με την ευρωπαϊκή Οδηγία: Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σουηδία και Μεγάλη Βρετανία.

Για τη χώρα μας φυσικά ούτε λόγος.                                                                                                  πηγή econews