Σε ποσοστό 11,2% ανέρχεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μας, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή λίστα του EurObserv'ER. Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται στη 15η θέση στο σύνολο των 27 μελών της Ε.Ε. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η ποσοστιαία συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα είναι αυξημένη, τόσο λόγω αυξημένης κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ, όσο και λόγω μείωσης της συνολικής τελικής κατανάλωσης, που θα πρέπει να αποδοθεί στην οικονομική κρίση.

Είναι εμφανές πως δεν είναι μόνο η εισδοχή των ΑΠΕ στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ισοζύγιο που αυξάνει το μερίδιό τους στην κατανάλωση ενέργειας, αλλά και η κρίση που ωθεί αναγκαστικά τους καταναλωτές σε μειωμένη χρήση ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ημερησία», η Ελλάδα, έχοντας ως εθνικό στόχο για τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ποσοστό 18% έως το 2020, έχει ήδη επιτύχει ποσοστό 11,2%.

Όσον αφορά συνολικά την Ε.Ε., το βαρόμετρο του EurObserv'ER δείχνει ότι η συμμετοχή των ΑΠΕ αυξήθηκε από 12,5% που ήταν το 2010, σε 13,4% το 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πρόσφατη έκθεσή της, εκτιμά ότι, στο σύνολο της, θα καταφέρει να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί έως το 2020, δεδομένου ότι η πρόοδος που σημειώνεται είναι αρκετά ικανοποιητική. Η αύξηση αυτή αποδίδεται αφενός στην ελαφρώς υψηλότερη ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ και αφετέρου στην αξιοσημείωτη μείωση στη συνολική ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 1,7% (περίπου 2,5 εκατ. τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου), ενώ η συνολική ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 4,9 τοις εκατό ή περίπου. Είναι εμφανές, ωστόσο, ότι για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης υπεύθυνες δεν είναι μόνο οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, που σε πολλές χώρες βρίσκονται ακόμη σε εμβρυώδες στάδιο, αλλά, κυρίως, η οικονομική κρίση και οι πολιτικές οικονομικής περιστολής, που ωθούν τους πολίτες σε μείωση και της ενεργειακής κατανάλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη θέση της λίστας του EurObserv'ER βρίσκεται η Σουηδία με 47,6% συμμετοχή των ΑΠΕ το 2011 (ο στόχος της συγκεκριμένης χώρας ανέρχεται στο 49% και είναι ο υψηλότερος που έχει τεθεί συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Λετονία με 33,1% και ακολουθεί η Φινλανδία με 33%. Την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Αυστρία με ποσοστό 30,9% (και εθνικό στόχο 34%), ενώ η Πορτογαλία ολοκληρώνει την πρώτη πεντάδα με 26,8%.

Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων παγκοσμίως, καθώς ήδη δύο στις τρεις μεγάλες επιχειρήσεις με βάση τις λίστες Fortune και Global 100 έχουν θέσει τους δικούς τους στόχους για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενίσχυση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ανεξάρτητα από κυβερνητικές πολιτικές.

πηγή energia.gr